Όροι Χρήσης

• Το boheming.gr προσφέρει τις διαδικτυακές υπηρεσίες τoυ σύμφωνα με τους παρακάτω όρους χρήσης. Οι χρήστες και οι επισκέπτες πρέπει να τους αναγνώσουν και να τους αποδεχθούν πλήρως και ανεπιφύλακτα. Οποιαδήποτε επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου boheming.gr συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή των κατωτέρω όρων, και των τροποποιήσεών τους.

• Η αποδοχή των όρων χρήσης συνεπάγεται το ότι οι επισκέπτες/χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται το δικαίωμα του boheming.gr να τροποποιεί τους όρους χρήσης, και δεσμεύονται από αυτούς. Το boheming.gr σε περίπτωση αλλαγών στους όρους χρήσης θα προχωρεί σε ανακοίνωση στη σελίδα.

• Οι επισκέπτες/χρήστες οφείλουν να παρέχουν κάθε πληροφορία και προσωπικό στοιχείο (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, e-mail κλπ) όταν τους ζητείται από το boheming.gr,

• Το boheming.gr μπορεί να προβεί σε τροποποιείση, επαναφορά, κατάργιση κλπ των υπηρεσιών του κατά τον τρόπο που επιθυμεί χωρίς να έχει την υποχρέωση του να προειδοποιήσει τους επισκέπτες/χρήστες του.

• Το boheming.gr έχει το δικαίωμα να αποστέλλει στους χρήστες και επισκέπτες του πληροφορίες που αφορούν τις υπηρεσίες του και διαφημίσεις. Το boheming.gr δεν φέρει καμία ευθύνη όσων αφορά τη μορφή ή το περιεχόμενο του υλικού τρίτων. Επιπλέον δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν επικοινωνία ή συναλλαγή των επισκεπτών/χρηστών με τρίτους διαφημιζόμενους.

• Το boheming.gr έχει τη δυνατότητα χρήσεις cookies για αναγνώριση του επισκέπτη/χρήστη σε συνάρτηση με τις υπηρεσίες του. Τα cookies χρησιμοποιούνται ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση του επισκέπτη σε υπηρεσίες του boheming.gr και για στατιστικούς λόγους ή λόγους marketing.Με την χρήση του ιστότοπου του boheming.gr δίνετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies.

• Το σύνολο του περιεχομένου του boheming.gr (σήματα, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, σχέδια, υπηρεσίες κλπ) αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του, προστατευόμενη από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, τις Διεθνείς Συμβάσεις και Συνθήκες. Αυτό συνεπάγεται πως κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει, ολόκληρο ή μέρος του, αντικείμενο συναλλαγής, αντιγραφής, τροποποίησης, παραποίησης, αναμετάδοσης με οποιονδήποτε τρόπο και οποιασδήποτε εν γένει μορφής εμπορικής ή άλλης αξιοποίησης ή εκμετάλλευσης. Για προσωπική χρήση και μόνο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να περιλαμβάνεται η ένδειξη της προέλευσής του (boheming.gr).

• Στο boheming.gr υπάρχουν κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, σχέδια και υλικό το οποίο δημιουργείται ή δημοσιεύεται από τρίτους. Αυτοί οι τρίτοι δίνουν στο boheming.gr αποκλειστικά δικαιώματα σε σχέση με την χρήση του υλικού. Όμως υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του υλικού είναι μόνο οι δημιουργοί του και το boheming.gr απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη.

• Οι επισκέπτες/χρήστες του boheming.gr είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι σε σχέση με την χρήση, ανάγνωση και διάδοση του υλικού τρίτων καθώς και για το υλικό που οι ίδιοι παρέχουν ή δημοσιεύουν στο boheming.gr. Όλα τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν τις απόψεις του συντάκτη/δημιουργού του και όχι του boheming.gr. Κατά το ενδεχόμενο που εκ της χρήσεως του boheming.gr από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη προκύψουν ευθύνες ποινικές ή αστικές, επιβληθούν πρόστιμα, δαπάνες ή εγερθούν αξιώσεις αποζημιώσεων κάθε φύσεως, ο επισκέπτης/χρήστης υποχρεούται στην καταβολή των ανωτέρω. Στην περίπτωση δε που το boheming.gr αναγκαστεί να καταβάλει οποιοδήποτε ποσό τότε δικαιούται να το διεκδικήσει από τον επισκέπτη/χρήστη. Επίσης ο τελευταίος είναι υποχρεωμένος να παρεμβαίνει υπέρ του boheming.gr σε τυχόν δικαστική διαμάχη και να αναλαμβάνει τη σχετική ευθύνη.

• Επίσης το boheming.gr δεν προτρέπει ούτε προτείνει στους επισκέπτες/χρήστες το να προχωρήσουν σε οποιασδήποτε πράξη, την αποχή από οποιαδήποτε πράξη, σε ορισμένη συμπεριφορά, στην σύναψη συμφωνιών κλπ.

• Το boheming.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ολόκληρο ή μέρος του υλικού που δημιουργεί ή αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης.

• Το boheming.gr σε καμμία περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, το περιεχόμενο του παρέχονται χωρίς σφάλματα ή άλλα προβλήματα. Δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για διόρθωση αυτών. Επίσης, το boheming.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα ή διαδικτυακός τόπος ή οι διακομιστές/εξυπηρετητές (servers) που χρησιμοποιούνται, δεν περιέχουν ιούς που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημία.

• Ακόμα, το boheming.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την αλήθεια, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των περιεχομένων, σελίδων ή υπηρεσιών. Κάθε δαπάνη που αφορά στη χρήση του boheming.gr καθώς και στην διόρθωση τυχόν ζημιών που υποστούν οι επισκέπτες/χρήστες ή και τρίτοι βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τους ίδιους. Το boheming.gr απαλλάσσεται από οποιαδήποτε τέτοια ευθύνη ακόμα και στην περίπτωση αμέλειας.

• Το boheming.gr δεν είναι υποχρεωμένο και δεν ελέγχει το περιεχόμενο, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω σύνδεσμων (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Έτσι, για τυχόν πρόβλημα που μπορεί να προκύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους, οι χρήστες αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη. Ως αποτέλεμα των ανωτέρο, παράπονα ή αξιώσεις χρηστών απευθύνονται αποκλειστικά στους αντίστοιχους τόπους ( web sites) και σελίδες.Το boheming.gr σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει.

• Απαγορεύεται η χρήση του boheming.gr για την άσκηση αθέμιτων πρακτικών, (π.χ αθέμιτο ανταγωνισμό, πρακτικές spamming και εν γένει ότι αντίκειται στον κώδικα συμπεριφοράς χρηστών ΙΝΤΕRΝΕΤ).

• Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του boheming.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

Pin It on Pinterest