Στη Νεμέα δημιουργήθηκε το ιερό του Δία στις αρχές του 6ου π.Χ. αιώνα. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο έγινε καθιέρωση των Νεμείων πανελλήνιων αγώνων. Στην περιοχή εντοπίζονται ευρήματα που αποδεικνύουν την ανθρώπινη δραστηριότητα ήδη από τα προϊστορικά χρόνια.

Ο πρώτος ναός που ήταν αφιερωμένος στον Δία χρονολογείται κατά τα αρχαϊκά χρόνια όπως και οι δύο πρώτες φάσεις του Ηρώου. Κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα κατασκευάστηκαν και οι εννέα οίκοι-θησαυροί.

Με το πέρασμα στον 4ο π.Χ. αιώνα και ένα μεγάλο οικοδομικό πρόγραμμα στην περιοχή οικοδομείται ο νεότερος ναός του Δία, ο ξενώνας, το στάδιο και το λουτρό. Σημαντικές αποτελούν και οι ανασκαφές στον χώρο όπου βρισκόταν το Στάδιο της Νεμέας που είχε χωρητικότητα 40.000 θεατών. Το Στάδιο οικοδομήθηκε 400 μέτρα ΝΑ του ιερού του Δία.

Οι αγώνες όμως που έδιναν ζωή στον χώρο κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. μεταφέρονται στο Άργος και έτσι το ιερό παρακμάζει.

Στον χώρο της αρχαίας Νεμέας κατά τον 5ο και 6ο μ.Χ. αιώνα αναπτύσσεται μία μικρή κοινότητα και οικοδομείται μία βασιλική. Η κοινότητα διαλύθηκε κατά την περίοδο της επιδρομής των Σλάβων το 580-590 μ.Χ. Οι πρώτες ανασκαφές στη Νεμέα οργανώθηκαν το 1766.

 

Pin It on Pinterest